Info

Op deze website vind je informatie over onderwerpen en thema’s die deel uit maken van de leerstof voor de vakken geschiedenis, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen.

De informatie heeft betrekking op het studiemateriaal dat bestudeerd moet worden ter
voorbereiding van de schriftelijke toetsen voor het schoolexamen en voor het (landelijk) centraal schriftelijk examen.

Het gaat naast uitwerkingen van de leerstof die in de lessen is behandeld, ook om studiemateriaal dat zelfstandig bestudeerd moet worden.

In de bovenbouw is het zelfstandig verwerken van het aangeboden studiemateriaal erg belangrijk. Zorg voor een positieve en actieve werkhouding, begin niet te laat met de voorbereidingen en maak vooral eigen, overzichtelijke aantekeningen en schematische samenvattingen!

Zo kom je aan kennis, doe je vaardigheden op en ontwikkel je inzicht.

Uiteraard stel ik op- en aanmerkingen op prijs en dat geldt ook voor vragen over de onderwerpen die behandeld worden.

Veel succes toegewenst bij de voortgang van je studie!

drs. Jan Rouwenhorst